چگونه رها کنم ترا ...شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1386
اگر پرنده ای را دوست داری رهایش کن

 

جز اشک  هیچ سخنی بر لب ندارم

 

جز سکوت هیچ  ترانه ای بر  لب

 

جز  بغض  هیچ بر تارهای  صدا

 

جز غم  هیچ  در درون دل

 

جز تنهائی هیچ در زندگی

 

با من بگو چرا رفتی

 

که بی تو از نگاه زندگی نیز شرم میکنم

 

چرا که فصلها آمد و رفت اما من همچنان غمگینم

 

بگو چگونه پرنده زندگیم را تنها رها کنم

 

که او تنها آواز خوان عشق

 

در زندگیم بود

 

و قلبم چنین گفت

 

جز اشک هیچ سخنی بر لب ندارم

 

جز سکوت هیچ ترانه ای بر لب

 

جز بغض هیچ بر تارهای صدا

 

جز غم هیچ در درون دل

 

جز تنهائی هیچ در زندگی

 

با من بگو چرا رفتی

 

که بی تو از نگاه زندگی نیز شرم میکنم

 

چرا که فصلها آمد و رفت اما من همچنان غمگینم

 

بگو چگونه پرنده زندگیم را تنها رها کنم

 

که او تنها آواز خوان عشق

 

در زندگیم بود

 

 

 

 

تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ www.mahich.blogfa.com


alone= تنــها