روشهایی برای کاهش و درمان اضطراب  چاپ
تاریخ : دوشنبه 6 اسفند‌ماه سال 1386

                        

 

برگ در انتهای زوال می افتد و

 

 میوه در ابتدای کمال...!

 

 بنگر چگونه می افتی؟!!

 

 چون سیبی سرخ یا برگی زرد...!!

 

 

 

 

 

۱- سعی کنید هر روز ۱۵ دقیقه زودتر از خواب برخیزید.

 

۲- برنامه کاری فردای خود را شب قبل آماده کنید.

 

۳- به ذهنتان تکیه نکنید و موارد مورد نظر

 

 را بر روی کاغذ بیاورید.

 

۴- لوازم خانگی که به طور صحیح کار نمی کنند را تعمیر کنید.

 

۵- در اغلب اوقات کلمه نه را بکار ببرید.

 

۶- در زندگی مواردی که بر دیگر موارد حق برتری دارد

 

 طبقه بندی کنید.

 

۷- از افراد منفی شدیدا دوری کنید.

 

۸- برای انجام کاری که از آن تنفر دارید، از دیگران

 

 درخواست کمک کنید.

 

۹- کارهای بزرگ را به اندازه های کوچکتر تقسیم کنید.

 

۱۰- مشکلات را به عنوان نوعی مبارزه طلبی تلقی کنید.

 

۱۱- بیشتر بخندید.

 

۱۲- خود را برای باران آماده کنید.

 

۱۴- از پوشیدن لباسهای تنگ خود داری کنید.

 

۱۵- اعتماد بنفس خود را حفظ کنید

 

 و هرگز خود را کوچک نشمارید.

 

۱۶- پیروزی خود را در ذهن به تصویر بکشید.

 

۱۷- حس مزاح و گشاده رویی را درخود توسعه دهید.

 

۱۸- اهدافی را برای خود در نظر داشته باشید.

 

۱۹- همین امروز این کار را انجام دهید.

 

۲۰- به طرف بالا بنگرید و ستارگان را تماشا کنید.

 

۲۱- ورزش را ابدا فراموش نکنید.

 

۲۲- شنونده بهتری باشید.

 

۲۳- محدودیتهای خود را بشناسید و اجازه بدهید که دیگران

 

 نیز از این امر مطلع گردند.

 

۲۴- به خاطر بیاورید که همیشه شما صاحب اختیار بوده

 

 و آزاد هستید.

 

۲۵- دیگران را تحسین کنید.

 

۲۶- بیاد داشته باشید که شما بقیه عمرتان را برای ادامه زندگی در اختیار دارید

 

 

مکانی را به مطالعه اختصاص دهید فقط برای مطالعه !

 

الف- مکان (یا مکانهایی) را بیابید که بتوانید از آن برای

 

مطالعه استفاده کنید

 

(برای مثال, کتابخانه های دانشگاهی, کلاس های خلوت,

 

محیط های ساکت در محوطه دانشگاه,

 

 اتاق استراحت در منزل و غیره).

 

ب- مکان خاصی را برای مطالعه در نظر بگیرید.

 

سعی کنید وقتی در آن مکان هستید فقط مطالعه کنید

 

و از این طریق عادت مطالعه در آن مکان را

 

در خود ایجاد کنید.

 

در نتیجه به هیچ وجه از آن مکان برای

 

گفت و شنود های اجتماعی, نوشتن نامه,

 

خیالبافی و غیره استفاده نکنید.

 

ج- محل مطالعه شما حتماً باید شرایط زیر را حائز باشد:

 

 نور مناسب .


هوای مناسب.

 

 صندلی راحت اما نه خیلی راحت.

 

 میزی به اندازه کافی بزرگ تا بتوانید وسایل خود

 

 را روی آن بگذارید.

 

د- محل مطالعه شما باید حتماً از مسایل زیر بدور باشد:

 

 

 اشراف داشتن به فعالیت های دیگری که حواس شما

 

 را پرت می کند و شما را درگیر خودشان می سازند.

 

تلفن

 

صدای بلند ضبط صوت

 

تلویزیون رنگی

 

هم اتاقی یا دوستی دارد مدام صحبت کند.

 

یخچالی پر از غذاهای خوشمزه

 

  تکالیفتان را به بخش های فرعی کوچکتر

 

و محدودتر تقسیم کنید .

 

الف - هیچ گاه هدفی مبهم و بزرگ انتخاب نکنید

 

مانند: " می خواهم کل چهار شنبه را به مطالعه کردن

 

 اختصاص دهم!"

 

 

اینگونه هدف برگزینی تنها شما را با شکست

 

و نارضایتی روبرو می کند.

 

 

ب - زمان خاصی را برای مطالعه در نظر بگیرید

 

 و یک هدف دسترس پذیر برای آن زمان در نظر گیرید

 

 (برای مثال؛ خواندن سه بخش از فصل هفتم کتاب درسی

 

 روانشناسی, یا حل یک مسئله ریاضی, ی

 

ا نوشتن پیش نویس مقدمه مقاله انگلیسی ام و غیره).

 

 

ج- وقتی پشت میز مطالعه نشستید

 

و پیش از شروع کار, هدف خود را تعیین کنید.

 

 

هدفی را انتخاب کنید که بتوانید بدان دست یابید.

 

در واقع بیشتر از یک هدف را هم می توانید برگزینید

 

ولی هدف انتخاب شده باید منطقی باشد

 

 حتی اگر بسیار آسان به نظر برسد.

 

سایت روانشناسی ومشاوره:

 

http://sb2moshavere.blogfa.com/