X
تبلیغات
زولا
اشعار ودلنوشته ای کوتاه  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1386
 
غروب در اقیانوس شمالی - نروژ
 
 
 عکسها از مناظر نروژ میباشد 
 
 
نمونه هائی ازاشعار ودلنوشته های زیر
 
 
برای رادیو ایرانیان
 
 
در نروژ (فروردین - ۱۳۶۸)
 
 
نوشته و پخش گردیده است
 
 
 
 
 
 
دوستان سوال فرمودند که درسابقه
 
 
سرودن شعری چرا تاریخ بعضی سالها نیست
 
 
من  طی این۳۲سال سابقه شعری
 
 
(ازسن  ۱۵ سالگی = زمان شروع سرودن شعر تاکنون*)
 
 به مدت ۷ سال
 
سرودن شعر را به صورت گسترده ،
 
درنروژ
 
 کنار نهاده وتلاشم را  به تحصیل
 
ونگهداری کودکانم نهادم
 
 گاه دلنوشته ای تحریر مردم
 
وگاه تنها اشعاری کوتاه یا دوبیتی هائی
 
میسرودم:
 
ingress_image
Norge --- Oslo
 
شهر اُ سلو پایتخت نروژ
 
اسکله دریای شمال
 
 
عکسها ی این پست  تماما از نروژ میباشد
 
        پنجره دل 
 
پنجره دل را
 
 
 بر عطر خاطر تو خواهم گشود
 
 
وبر دیدگان تو سلام خواهم گفت
 
 
آسمان رویت را
 
 
ستاره باران کلام عشق خواهم کرد
 
 
ونهال مقدس پیوند را
 
 
در دستهای تو خواهم نهاد....
 
 
 
 
....   اینهمه را
 
 
با آهنگ زیبای محبت آمیز صدا
 
 
با شاخه گل سرخ عشق
 
 
جاودانه ساز
 
 
 ای بهترین بامن بگو :
 
 
 سلام!!!
 
 
 
فرزانه شیدا -۱۳۶۸- نروژ
 
 
زمستان نروژ
 
 
قاصدک
 
 
قاصدک پیامم را دردستهای تو نهادم
 
 
تا بر بالهای باد
 
 
تا پای پنجره خانه او
 
 
پرواز کنی
 
 
 
باو بگو انجماد لحظه های فراق را
 
 
قلب گرمم
 
 
 
با هزار آرزو آب کرده است
 
 
بیا که عشق
 
 
نهال شاداب محبت را
 
 
در باغچه دلم رویا نیده است
 
 
وترا انتظار می کشد
 
 
خزان را بدرود بگو
 
 
وبیا تا باهم شگفته گردیم!!!
 
 
۱۳۶۸/۱/۲پنجشنبه - نروژ
 
 
سروده فرزانه شیدا
 
 
غروبی در نروژ:
 
 
 
 
میخواهم سرود شکفتن را
 
 
در زیر پای تمامی رستنی ها سردهم
 
 
حرفهایم را چون گلبرگهای پژمرده
 
 
 بر رودهای جاری روان
 
رها سازم!
 
 
میخواهم  .... در امتداد شب
 
 
تا رسیدن به دریچه سپید صبح
 
 
در جشن ستاره ها .... میهمان باشم
 
 
میخوا هم از  بلندای آسمان
 
 
خانه عشق را جستجو کنم
 
 
میخواهم
 
 
اسب سرکش افکارم را
 
 
در دشتهای سبز امید بتازانم
 
 
و  بر ترک اسب خیال
 
 
تا جنگلهای دور بتازم!!!
 
 
 میخواهم دست در دست آرزو
 
 
بر بالهای پرواز
 
 
بسوی امید های تازه دست نیافتنی
 
 
به پرواز درآیم
 
 
میخواهم در تن رودهای تلاش
 
 
 
به سرانجام وصال
 
 
بدریای محبت جاری شوم
 
 
در خود شکفتنی!!!
 
 
من عشق را ، از شب مهربانتر می بینم
 
 
که روشنی بخش شبهای تنهائیست
 
 
وخیالم مرا در جاده  های شب
 
 
به سفرهای دور میکشد
 
 
نسیم چه سبکبال مرا بد نبال
 
 
خویش می برد
 
 
زندگی ...آه زندگی... در بیداری شبها
 
 
هرگز ایستادن ونگریستن را
 
 
 باور نمی کند
 
 
آخر زندگی در شب .... رودی جاریست
 
 
که شعر مرا
 
 
 دریای افکار خویش کرده است
 
 
و   میرود....
 
 
 
میرود تا از باریکه های راه
 
 
در رودهای ؛ بودن ؛جاری شود
 
 
میرود....تا بدیگر دریاهای  اندیشه را
 
 
پیوندی داشته باشد
 
 
ودر موجهای کوتاه وبلند احساس
 
 
در موج...در موج
 
 
زندگی کند
 
 
ودر عشق تحرکی یابد
 
 
 
میرود....تا .... 
 
 
آه.....!!!
 
 
۱۳۶۸/۱/۱۷
 
 
از : فرزانه شیدا
 
 
 
 
 
Norge --- Oslo
 
 
شهر اُ سلو پایتخت نروژ
 
 
 
 
 
شهر شتاب
 
 
در عبور هیاهو از شهر شتاب
 
 
که گامها تند
 
 
 
در فراز ونشیب زندگی.... از کنارهم
 
 
 
تند وپرتعجیل میگذرد
 
 
 
وبیگانگی ها
 
 
در تعجیل گامهای عبور
 
 
غریبانه با دیدگان سردوبی تفاوت
 
 
 
تلاقی میکند
 
 
وخستگی کا ر رکاب روز
 
 
تا دشتهای شب میتازد
 
 
در شهر سینه ها
 
 
عبور؛؛گامهای محبت؛؛؛
 
 
اینچنین شتابان نیست
 
 
و ؛ نگاه؛ را ،
 
 
گردابهای لحظه های تند وزودگذر
 
 
 
بدرون نمی کشد
 
 
؛آشنائی؛  را دیدگان  بی مهری
 
 
دلسرد نمیکند
 
 
عشق سوار بر توسن سفید صبح
 
 
تا دشتهای سبز افق
 
 
تا نارنجی نور غروب
 
 
خواهد تاخت
 
 
  تا اسب سیاه شب را همراهی کند
 
 
 
ای گذر کرده از شهر هیاهو
 
 
 
تو نیز همراه او   با دل   همراه باش
 
 
که روزگار  بی مهری
 
 
قلبت را سنگی مسازد!!!!
 
 
ومحبت همواره طپش عشق را
 
 
در قلب تو زنده نگاهدارد
 
 
تو نیز با  او   ....  برو
 
اگر قلبت پذیرای عشقی ست!!!!
 
۱۳۸۶/۱/۲۵
 
فروردین ماه فرزانه شیدا نروژ
 
 
 
Tyrkisk opplevelse midt i Oslo
 
نیمه شبی در  میانه شهر اُسلو / نروژ
 
دیگر نمونه ها در پست بعدی....
 
با تشکر از دوستان
 
 
برگرفته از وبلاگ در آغوش تنهائی :فرزانه شیدا - ف.شیدا
 
 

Vinter i Storehavn

زمستان در دریای بزرگ (دریای شمال) -  نروژ

 

 
عکس بالا وپائین اقیانوش منجمد شمالی(نروژ)
 
 
(چزر ومد)  عصر هنگام زمان  مد دریای نروژ