بعد تو تنها می مونم -شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1386
 
      پر پروازم   تو بودی

                                          اگه بال وپر ی داشتم

            کاش میشد  با تو    بمونم

                                             ترو    تنها      نمی ذاشتم

           دل میخواست تو   او ج  پروازم

                                                      برسه به آشیونم

           آخه قلب من نمیخواست

                                               که   بدون    تو      بمونم

        ولی  من  راهی نداشتم

                                                راه  ما از هم  جدا  بود

              اگه غیر  ازین  میکردم

                                                       بخدا  فقط  خطا    بود

                  منو   باور کن  عزیزم

                                               بجز این راهی نداشتم

            رفتم  اما  بخدا     من

                                                دلمو پیشت گذاشتم

               میدونم  باور    نداری

                                                   میگی یاری بیوفا بود

              اما  باور  کن  عزیزم

                                                         سرنوشت ما جدا بود

                   پر  گرفتم عاشقونه

                                      پر  کشیدم  تا تو  ابرا

                  اما دیدم که دل من

                                                     حتی اونجا مونده تنها

              بعد ازین تنها میمونم

                                                         اینو من خودم میدونم

              اما میخوام که بدونی

                                                                 پای عشق تو میمونم

                                         

                                   پای عشق تو میمونم!!!

 

                تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ

 www.mahich.blogfa.com                               
                                                                      

                                            دیوان شعر فرزانه شیدا

                    http://fsheidaaa.blogsky.com/   

                                             

 
Sjarmerende fugl!