طوفان(غم عشق)سروده ای از : فــرزانه شــیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1387
 
 
طوفان(غم عشق)
 
 
 
سرشک پر غمی در سینه  ماست
 
 
 
زآن  قلب  غمینم  همچو  دریاست
 
 
 
زموج  غصه ها   آرامشم    نیست
 
 
 
چو  طوفان  غمی  در سینه ماست
 
 
 
تو  رفتی  ُو در این  طوفان  غمها
 
 
 
درون سینه ام ، همواره  غوغاست
 
 
 
شب ُو  تنهائی ُو  هجران !  خدایا!
 
 
 
دراین شب بی تو این تنها چه تنهاست
 
 
 
درون  پیچک   بی تابی   دل
 
 
 
نگه کن ، بیقراری  یاور ماست
 
 
 
فغان یارا   که  رفتی    وخزانی
 
 
 
بباغ عشق ما ،غم را شکوفاست
 
 
 
چه حالم اندرین  هجر  خزان  بار
 
 
 
چو وقت  ریزش اشک دل ماست
 
 
 
چو بلبل  در  خزان   شوریده حالم
 
 
 
که بی تو آرمیدن، وهم  و رویاست
 
 
 
ولی حتی   دراین  هجران  جانسوز
 
 
 
غم هجر ترا خوردن چه زیباست!
 
 
 
سه شنبه ۳۰ آبانماه۱۳۶۷
 
 
از : فــرزانه شــیدا