سایه ی غروب - ســروده فـــرزانه شـــیدا(ف. شــیدا)  چاپ
تاریخ : یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
در سایه ها نشسته ام

وعبور تلخ غروب مرا نیز محو میکند

میدانم نمی آئی

اما هنوز تا آخرین نگاه خورشید

 راهی باقیست... در انتطارت میمانم

چون همیشه چشم دوخته

 بر سینه کوه در بدرود با خورشید
 
....در تنهائی
 
ســروده فـــرزانه شـــیدا(ف. شــیدا)
 
 
چهارشنبه 21 فروردین1387