فصل شکفتن واژ ه ها/ سروده ف.شیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
فصل شکفتن واژ ه ها:
 
 
در کُنج  شهر
 
 
سرگردان واژه های تردید
 
 
در عبور تند چرخ ها وگاه ها
 
 
چه سرگردانند!!!
 
 
ای همکلام عشق
 
 
برای باغچه از فصل روئیدن بگو
 
 
در شهر جز
 
 
دود ونگاه های مانده بر خاک
 
 
هیچ نمانده است...
 
 
وکودکان توپهای  رنگی خویش را
 
 
در پستوی خانه
 
 
فراموش کرده اند!!!
 
 
بازی بودن وزندگی را
 
 
در چرخهای گذران وگامهای تند می بینم
 
 
که از عشق هیچ نمیداند...
 
 
وجز عقربه های ساعت
 
 
نگران هیچ چیز نیست
 
 
واژه هایم... دردمند سخن
 
 
 باز مانده اند!!
 
 
وصدای "آه" در هیاهوی چرخها
 
 
با خاک یکی میشود!
 
 
واژه هایم را به دانه های بهار می بخشم
 
 
که شکفتن را آغازی داشته باشد
 
 
 درفصل جوانه ها!
 
 
 آنگه که
 
 
چتر ها باران را انتظار می کشند
 
 
وآه... دیده ها اشک را!!!
 
 
 بامن بگو...
 
 
فصل رویش دل در کجاست !؟
 
 
از: فـــرزانه شـــیدا
 
دوم  اردیبهشت   
 
 
1387/02/02