بداهه سراییم وضوع:آموزش (شعرنو) به قلم : رضا آشفته :  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1387
بداهه سراییموضوع:آموزش (شعرنو)
 
 
 
  به قلم : رضا آشفته   :
 
 
شعر انواع مختلف دارد .
 
 یکی از گونه های شعری که
 
همچنان مسیر خود را به
 
شکل های تازه تری طی می کند
 
 شعر روایی است .
 
 
 
 شعری که به دنبال بیان یک قصه است چنانچه در گذشته
 
 تا امروز در این شیوه مثنوی در انواع حماسی
 
 ( شاهنامه ی فردوسی ) عارفانه ( مثنوی معنوی مولانا )
 
 و عاشقانه ( خمسه ی نظامی گنجه ای )
 
 صاحب اسم و رسم جهانی بوده است .
 
 امروز هم شعر روایی البته با نظم و نثر پیشرو
 
 از سوی علاقه مندانش دنبال می شود .
 
شاید بیان یک قصه در قالب شعر جاذبه ای مضاعف
 
 برای مخاطبانش دارد که هنوز هم اصرار بر سرودن آن می شود .

شعر و نظم تفاوت هایی با هم دارند که اگر کسی بتواند این تفاوت
 
را کمرنگ بکند یا از آمیختگی این دو بتواند شکل تازه ای را بیافریند
 
 کاری کرده است کارستان .
 
 اما آنچه در شعر روایی مهم است جلوه گری یک قصه است
 
که امروز هم در ارتباط با دنیای مدرن می تواند بیانگر مسائل بشر باشد .
 
 یعنی هنوز هم می توان بر این گونه ی شعری امیدوار بود .
 
 چنانچه برتولت برشت شعرهایش را همانند نمایشنامه هایش در
 
 چنین شیوه ای سروده است تا با توده های مردمی بتواند ارتباط برقرار کند .
 
 او هدفش آگاه ساختن توده هاست تا از استثمار سرمایه داران
 
 جهانی خود را برهانند .
 
 او با این کار یک نوع تکلیف اجتماعی را بر شعر روایی به نام تعهد
 
و مسوولیت تحمیل می کند .
 
ما امروز هم با این شیوه می توانیم از نظر خود به مسایل اجتماعی
 
 خود بپردازیم .
 
شاید دیگر ضرورتی نباشد همانند برشت وارد عمل شویم .
 
اما به هر تقدیر شعر روایی به سمت بیان نکاتی ارزشمند خواهد رفت
 
 که یکی از آن ها همچنان می تواند مسایل اجتماعی باشد .

برخی از این شعرهای روایی هنوز امکان ادامه یافتن را دارند
 
و ما می توانیم آنها را فرصتی طلایی برای بیان حرف های خود
 
 به کار گیریم . بنایراین شعر بداهه در برخود با این آثار هم
 
 ایجاد می شود . چون من و تو از منظر خود به روایت یک شعر
 
 یا روایت می پردازیم .
 
 نوعی همسویی یا هماهنگی و یا چالش در این رویارویی بداهه
 
 صورت خواهد گرفت .

حامد رحمتی

درخت هادرخت ها کنار جاده ایستاده اند

شیشه را پایین می دهم

خرگوش ها می دوند وسط جاده...با شتاب اتومبیل کنار می آیم و

آسمان در امتداد بادکنک ها خاکستری می شود

بند کفش هایم را سفت می کنم

خزه ها آرام روی هم دراز می کشند

و جنگل از آواز قورباغه ها خالی می شودشیشه را به سرعت پایین می دهم

امسال لپ های خیس ما را ماه می کشد ؟

امسال در تاج محل سقوط بادکنک ها را تماشا می کنیم ؟اما چه فرض های احمقانه ای

روی سر در مسافرخانه ها نوشته اند:

_ اتاق خالی نداریم لطفا سوال نفرمائید _در تمام آن روز باور نمی کردم

بادکنک ها تهدید بزرگی برای آسمان هستند

که ناگهان صدای تو از لابه لای خزه ها بلند شد

انگار همه جا بودی ، اما نبودیدرخت ها همچنان کنار جاده ایستاده اند

بادکنک ها را به پیشانی آسمان شلیک می کنم

خرگوش ها می دوند وسط جاده...رضا آشفته

من و خرگوش ها

وسط جاده در شتاب من و خرگوش ها

یک بازی پر هراس

اتوموبیلم موافق با منمی رانم در شتاب پیچی

و گریز خندان آهوان دشت

مرا در ترغیب این بازی نمی کشد

تا یک ثانیه مانده به آندرخت ها در شتابم می دوند

در کنارم به خطی ممتد

و من در بازی بادکنک هاخوشحالم از آمیزش ماه و نور

در نگاه موذیانه یک ابر سیاهنیست حتی اتاقی برای شما دوست عزیز

این مسافرخانه های لبریز از آدمهای اضافی

حالم بهم می خورد

تو دلگیر نشومن در شتاب خود

و خرگوشها در شلیک بادکنک های خاکستری

درختها ایستاده کنار جاده همچنانحامد رحمتی به سبک و سیاق شعرهای روایی حافظ موسوی در درخت ها شعرش را سروده است . او به جایی در نزدیکی تاج محل هند رفته تا از نزدیک فرود بادکنک ها را در جشنی ببیند . مسافرخانه ها احتمالا برای این مراسم شلوغند و جایی برای راوی ندارند . این راوی در دل این گشت و گذار تاکید بر نبودن یک نفر دیگر می کند که اینجا دلالت بر رمز و راز عاشقانه ای می شود .
 
 او که خود را برای مرور این خاطرات به زحمت انداخته تا در هند و
 
 جنگل ها و جشن و غیره فقط گمشده ی خود را در ذهنش جست و جو کند
 
 فقط و فقط می تواند یک عاشق پاکباخته باشد.

رضا آشفته در شعر من و خرگوشها به آن گذشته در زمان اکنون
 
 می پردازد . عاشق و معشوقی در یک سفر عاشقانه در دل طبیعت
 
به بازی و طنازی مشغولند . آن وقت ها هم مسافرخانه جایی
 
برای اقامت آن ها نداشته است و شلوغی
 
همان جشن احتمالا دلیل آن بوده است .
 
 او با این تصویر که " درختها ایستاده در کنار جاده همچنان
 
 " بر ماندگاری این لحظات در ذهنش تاکید می کند .
 
 همان دلیل عمده ای که وضعیت شعر رحمتی را ساخته است .
 
 این دو شعر در تکمیل هم بر یک تجربه ی عاشقانه با ملاحظه
 
جاودانگی تاکید می کنند .


دوستان براى مرور این مقاله هاى بداهه سراىى که تاکنون ۱۱ مورد
 
 آن را در وبلاگم : نفرت از اطلسى ها ـ منعکس کرده ام سرى به این
 
 وبلاگ بزنند .
 
 
 
 منبع سایت شعر نو:‌
 
نوشته شده در سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 به قلم آقای رضا آشفته