برایت قصه میگفتم- فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1388

    

 

برایت قصه میگفتم  


  

برایت  قصــه میـگفتم 


برایم قصــه میخواندی 

   

میان   مــاندن  ورفـتن  

 

مرا ازخود نمی راندی   

      ولی در خامش روزم       

                                                  
  

      بیـادت روزء  شـیرینم
 

 

به ساز   همـدلی   جانا
 

تـرا با خویش می بینم 

 

کنون هر سو نظر دارم
 

به نجوای تو دل دارد 


نگاهم در شب هجران
 

فقـط بهر تو می بارد
 

فقـط بهر تو می بارد!!! 

 

جمعه۶ اردیبهشت ۱۳۸۷  

سـروده ی ف .  شــیدا 

 

  

  

دیوان شعر فرزانه شــیدا  

http://fsheidaaa.blogfa.com/

 

تهیه و تنظیم اشعار : شیواااااماهیچ www.mahich.blogfa.com