صدای اندیشه ی مانا  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1388

انجمن صدای اندیشه ی مانا به مدیریت فرزانه شیدا  

 

عضویت در "انجمن صدای اندیشه ی مانا" برای عموم آزاد است  
( شاعران و نویسندگان در اولویت قرار دارند )
http://iran.yours.tv/

درباره ما

http://i50.tinypic.com/jb3ims.jpg

 

" صدای اندیشه ی مانا "

  
صدا ,صدای اندیشه 

 وُ " دل" ,  

عاشقانه میجوید 

به نغمه های محبت , 

صدای فکر ترا 
چگونه میشود اندر, 

 سرای " بودن " بود
بدون آنکه بشنود این دل , 

نوای مهر ووفا

" قلم"  به نغمه رسد ,  
 

در سرای آبی عشق 

پرنده خوانِ محبت 

 به شاخ سبزسرود  


منو تو   

به شوق "  قلم "   

شکوفائیم  
به انجمن  عشقی ,  

 به  باغ سبز وجود

   بخوان ترنم دل را  
 

به شعر ونثر وسپید 

بگو زاوج حقیقت,  

 ز فکر ُو از رویا 
 

 قلم , چو به " اندیشه ها"   

برقصد باز

شود " صدا " وسخن  

 درجهان ما " مانا" 
 

سروده ی : فرزانه شیدا