ابری  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 

ابری

دیگر اما صدای نغمه ی اندوهم

را در پرواز های تنهائی...  

سر نخواهم داد

دیگر بر شاخ درخت سبز امید...

جستجوی نخواهم کرد... 

 میوه های شادی را !!


دیگر بر رخساره آبی حوض نمی جویم

...خورشید تابناک آتشین را


دیگر بی تو نمیخوانم ...نمیخندم ...نمیگریم


آسمان پروازم ابریست!!!

روزگارم غمناک

قلب من  بارانی!!!

 (از: ف.شیدا