انجمن صدای اندیشه ی مانا  چاپ
تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 http://i50.tinypic.com/jb3ims.jpg

 

انجمن صدای اندیشه ی مانا 

به مدیریت : فرزانه شیدا 

  صدای اندیشه صدای توست در این بخش از انجمن دوستان میتوانند  

افکار خودرا در زمینه های : هنری /ادبی_ اجتماعی /فرهنگی  

_ ودیگر موارد... 

 نوشته وبا نظرات دیگر دوستان اندیشه های خود را معنائی تازه تر ببخشند. 
 ف. شیدا / فرزانه شیدا 

 

عضویت در "انجمن صدای اندیشه ی مانا" برای عموم آزاد است   

"عضویت رایگان "

( شاعران و نویسندگان در اولویت قرار دارند )

http://iran.yours.tv/


  

  Farzaneh Sheida-fsheida-fsh