عاشقانه  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 13 دی‌ماه سال 1391


عاشقانه 


وقتی که یاد در دلی میمرد ... 

وخاطره ها به دریای اشک ، رهسپار میگردد ...

پای هزار دوستت دارمی ، که گفته شد...

باید نوشت: خاطرت را به قلبی میسپارم که...

دوست داشتنت را... هرگز توان فراموشی ندارد...

مگر در سیاهی مرگی که... اگر آسمانی بر روح باشد ...

در آسمان آن نیز ....عاشقانه خواهم زیست با یاد تو ...

از فرزانه شیدا /بداهه
9 نوامبر 2012/19 آبانماه 1391 - جمعه