X
تبلیغات
زولا
ترجمه شعر  چاپ
تاریخ : دوشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1386
 

 ساده است ستایش گلی
چیدنش
و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد.
ساده است بهره جویی از انسانی
دوست داشتنش بی احساس عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن
که دیگر نمی شناسمش.

ساده است لغزش های خود را شناختن
با دیگران زیستن به حساب ایشان
و گفتن که من اینچنینم.

ساده است که چه گونه می زییم
باری
زیستن سخت ساده است
و پیچیده نیز هم.

(مارگوت بیکل)
برگردان احمد شاملو