ابری -سروده فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1387
ابری

 

دیگر اما صدای نغمه ءاندوهم

را در پرواز های تنهائی

سر نخواهم داد


دیگر بر شاخ درخت سبز امید

.جستجوی نخواهم کرد

میوه های شادی را


دیگر بر رخسار ه آبی حوض نمی جویم

...خورشید تابناک آتشین را


دیگر بی تو نمیخوانم ...نمیخندم ...نمیگریم


آسمان پروازم ابریست

روزگارم غمناک

قلب من بارانی

 

از ف.شیدا

 http://www.fsheida.blogsky.com/

تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ www.mahich.blogfa.com