دلم برای کسی تنگ است موضوع:عاشقانه ها  چاپ
تاریخ : یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387
دلم برای کسی تنگ استموضوع:عاشقانه ها 
 
                                      ارسال از RiMaS
دلم برای کسی تنگ است دلم برای کسی تنگ است
که آفتاب صداقت را
به میهمانی گلهای باغ می آورد
و گیسوان بلندش را به بادها می داد
و دستهای سپیدش را به آب می بخشید
دلم برای کسی تنگ است
که چشمهای قشنگش را
به عمق آبی دریای واژگون می دوخت
وشعرهای خوشی چون پرنده ها می خواند
دلم برای کسی تنگ است
که همچو کودک معصومی
دلش برای دلم می سوخت
و مهربانی را نثار من می کرد
دلم برای کسی تنگ است
که تا شمال ترین شمال
و در جنوب ترین جنوب
همیشه در همه جا آه با که بتوان گفت
که بود با من و
یوسته نیز بی من بود
و کار من ز فراقش فغان و شیون بود
کسی که بی من ماند
کسی که با من نیست
کسی .... دگر کافی ست
.
.
.
---------------
از سایت شعر نو:
-http://shereno.com/index.php?op=artist
نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1387 - 21:51:57 ارسال از RiMaS