زخم ناباور -از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : جمعه 3 خرداد‌ماه سال 1387

 

 دلم گرفته به هزار زخم ناباور


که در جهان کسی با کسی برابر نیست


هزار وزنه اگر بر زمان بیآویزم


کسی به چشم محبت به دیده برتر نیست!!!


تمام بودن انسان به خواری ونفرت


که آنچه بجا مانده جز حقارت نیست


سروده ی"منم ها" تمام وکامل و تام


بجز سرایش "خود بینی " از حماقت نیست!!!


کنون جماعت دنیا چه دلخوشی دارد؟!


چودر سروده ی "تو ومن" بجز ستایش نیست


خدای را چو ستایش نکرده ایم و...سپاس


که از سرای خدا هیچ خواهش نیست!!!


منو تمامی دنیا اگر بهم ریزیم


کسی به خلقت وبودن نظر نخواهد کرد


دریغ ودرد روزگار مادر این دوران


حکایت دردی ست در سرای کهنه وسرد


اول خرداد 1387 فرزانه شیدا

تقدیم به خانم دیبا سحر انگیزوبا یاد نوشته آقای پارسا

در باب متن  طفل قصه وی ایران یتیم است

که بیاد شادروان عاملی نوشتند

 از سایت شعر نو

http://shereno.com/index.php

و بیاد شادروان حمید عاملی

روح ایشان شاد ودر آرامش باد